Profil Pengadministrasi

 

Pengadministrasi

NIP : 196510032014081002 05 Fitrian Noor.jpg
Nama : Syamsuddin
Tempat Lahir : Barikin
Tanggal Lahir : 03-10-1965
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian, Ortala
Golongan : II/b
Pendidikan : SLTA
Penghargaan :
Riwayat Pendidikan

SDN Barikin tahun 1977

SMPN Bamban tahun 1981

Paket C 2014

Riwayat Jabatan Pengadministrasi Kepegawaian, Ortala