LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2020

Bulan : Januari 

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Keterangan
1 Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0  
2 Wakaf 0 0 0 0  
3 Shadaqah 0 0 0 0  
4 Kewarisan 0 0 0 0  
5 Cerai Talak 0 4 0 3  
6 Cerai Gugat 1 22 2 8  
7 Permohonan 0 34 1 31  
8 Lain-lain 0 1 0 2  
Jumlah 61 44  

 

Bulan : Pebruari 

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Keterangan
1 Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0  Nihil
2 Wakaf 0 0 0 0  Nihil
3 Shadaqah 0 0 0 0  Nihil
4 Kewarisan 0 0 0 0  Nihil
5 Cerai Talak 1 1 0 1  Sisa 1
6 Cerai Gugat 14 14 1 16  Sisa 11
7 Permohonan 2 2 0 1  Sisa 1
8 Lain-lain 1 1 0 2  Sisa 0
Jumlah 18  18 20  

 

Bulan : Maret 

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Keterangan
1 Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0  Nihil
2 Wakaf 0 0 0 0  Nihil
3 Shadaqah 0 0 0 0  Nihil
4 Kewarisan 0 0 0 0  Nihil
5 Cerai Talak 1 1 0 1  -
6 Cerai Gugat 11 6 1 7  -
7 Permohonan 1 3 0 1  -
8 Lain-lain 0 1 0 1  -
Jumlah 13  11 10  

 

Bulan : April

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Keterangan
1 Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0  Nihil
2 Wakaf 0 0 0 0  Nihil
3 Shadaqah 0 0 0 0  Nihil
4 Kewarisan 0 0 0 0  Nihil
5 Cerai Talak 1 1 1 1  -
6 Cerai Gugat 9 3 0 8  -
7 Permohonan 3 1 0 4  -
8 Lain-lain 0 0 0 0  Nihil
Jumlah 13  5 1 13  

 

Bulan : Mei

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Keterangan
1 Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0  Nihil
2 Wakaf 0 0 0 0  Nihil
3 Shadaqah 0 0 0 0  Nihil
4 Kewarisan 0 0 0 0  Nihil
5 Cerai Talak 0 0 0 0  Nihil
6 Cerai Gugat 4 0 0 0  -
7 Permohonan 0 0 0 0  Nihil
8 Lain-lain 0 0 0 0  Nihil
Jumlah 0 0 0  -

 

Bulan : Juni

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Keterangan
1 Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0  Nihil
2 Wakaf 0 0 0 0  Nihil
3 Shadaqah 0 0 0 0  Nihil
4 Kewarisan 0 0 0 0  Nihil
5 Cerai Talak 0 0 0 0  Nihil
6 Cerai Gugat 4 16 1 14  -
7 Permohonan 0 0 0 0  Nihil
8 Lain-lain 0 0 0 0  Nihil
Jumlah 4 16 1 14  -

 

Bulan : Juli

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Keterangan
1 Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0  Nihil
2 Wakaf 0 0 0 0  Nihil
3 Shadaqah 0 0 0 0  Nihil
4 Kewarisan 0 0 0 0  Nihil
5 Cerai Talak 0 2 0 1  -
6 Cerai Gugat 5 10 1 11  -
7 Permohonan 0 3 0 2  -
8 Lain-lain 0 0 0 0  Nihil
Jumlah 5 15 1 14  -

 

Bulan : Agustus

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Keterangan
1 Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0  Nihil
2 Wakaf 0 0 0 0  Nihil
3 Shadaqah 0 0 0 0  Nihil
4 Kewarisan 0 0 0 0  Nihil
5 Cerai Talak 0 2 1 2  -
6 Cerai Gugat 0 14 2 6  -
7 Permohonan 1 4 0 3  -
8 Lain-lain 0 0 0 0  Nihil
Jumlah 1 20 3 11  -

 

Bulan : September

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Keterangan
1 Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0  Nihil
2 Wakaf 0 0 0 0  Nihil
3 Shadaqah 0 0 0 0  Nihil
4 Kewarisan 0 0 0 0  Nihil
5 Cerai Talak 0 0 0 0  Nihil
6 Cerai Gugat 9 6 0 6  -
7 Permohonan 2 11 0 16  -
8 Lain-lain 0 1 0 3  -
Jumlah 11 18 0 25  -

 

Bulan : Oktober

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Keterangan
1 Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0  Nihil
2 Wakaf 0 0 0 0  Nihil
3 Shadaqah 0 0 0 0  Nihil
4 Kewarisan 0 0 0 0  Nihil
5 Cerai Talak 0 4 0 2  -
6 Cerai Gugat 4 7 1 7  -
7 Permohonan 0 1 0 1  -
8 Lain-lain 0 0 0 0  Nihil
Jumlah 4 12 1 10  -

 

LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2019

 

Bulan : Januari 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 0 3 0 0 3  
2 Cerai Gugat 0 10 0 2 8  
3 Permohonan 0 1 0 1 0  
4 Lain-Lain 0 2 0 2 0  
Jumlah 0 16  11   

 

Bulan : Februari 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 3 2 0 5 0  
2 Cerai Gugat 8 32 0 20 20  
3 Permohonan 0 33 0 8 25  
4 Lain-Lain 0 11 0 8 3  
Jumlah 11  78  41  48   

 

Bulan : Maret 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 0 1 0 0 1  
2 Cerai Gugat 20 3 0 11 12  
3 Permohonan 25 23 2 43 3  
4 Lain-Lain 3 7 0 10 0  
Jumlah 48 34 2 64  16   

 

Bulan : April 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 1 0 0 1 0  
2 Cerai Gugat 12 12 1 13 10  
3 Permohonan 3 2 0 4 1  
4 Lain-Lain 0 3 0 3 0  
Jumlah 16  17  21  11   

 

Bulan : Mei 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 0 1 0 0 0  
2 Cerai Gugat 10 10 0 12 8  
3 Permohonan 1 3 0 3 1  
4 Lain-Lain 0 2 0 2 0  
Jumlah 11  15  17   

 

Bulan : Juni 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 0 2 0 1 1  
2 Cerai Gugat 8 14 1 7 14  
3 Permohonan 1 2 0 1 2  
4 Lain-Lain 0 4 0 4 0  
Jumlah 22  1 13  17   

 

Bulan : Juli 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 1 1 1 1 0  
2 Cerai Gugat 14 8 0 17 5  
3 Permohonan 2 6 1 7 0  
4 Lain-Lain 0 5 0 4 1  
Jumlah  17 20  29   

 

Bulan : Agustus 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 0 3 0 2 1  
2 Cerai Gugat 5 14 1 3 15  
3 Permohonan 0 5 0 3 2  
4 Lain-Lain 1 2 0 2 1  
Jumlah 6 24  10  19   

 

Bulan : September 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 1 1 0 2 0  
2 Cerai Gugat 15 13 1 16 11  
3 Permohonan 2 3 1 3 1  
4 Lain-Lain 1 5 0 5 1  
Jumlah 19 22 26 13   

 

Bulan : Oktober 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 0 3 0 1 2  
2 Cerai Gugat 11 12 1 13 9  
3 Permohonan 1 3 0 1 3  
4 Lain-Lain 1 5 0 5 1  
Jumlah 13 23 20 15   

 

 Bulan : Nopember 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 2 1 0 3 0  
2 Cerai Gugat 9 10 3 15 3  
3 Permohonan 3 1 0 6 1  
4 Lain-Lain 1 2 0 2 1  
Jumlah 13 23 20 15   

 

Bulan : Desember 

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Keterangan
1 Cerai Talak 0 0 0 0 0  
2 Cerai Gugat 3 1 0 3 1  
3 Permohonan 1 1 0 2 0  
4 Lain-Lain 1 3 0 4 0  
Jumlah 5